+420 605 514 381
Logo

Sanace

Sanace

Sanace = léčba, ozdravění a tudíž není možné ji provádět bez dokonalé znalosti příčiny poruchy stavby. Betonová konstrukce, zvláště ve venkovních podmínkách, je neustále vystavována různým povětrnostním vlivům, které negativně působí především na životnost, kvalitu i pohledovou stránku stavby.

Sanace má za úkol stárnutí betonu na dlouhou dobu zastavit, a zároveň vylepšit jeho vzhled.

Nejčastější příčiny poruchy železobetonových konstrukcí jsou:
Koroze výztuže betonu - většinou z důvodu nedostatečného krytí
Koroze betonu - převážně způsobenou povětrnostními, nebo chemickými vlivy

Sanace železobetonových konstrukcí

 • očištění konstrukce
 • antikorozní ochrana výztuže
 • ruční nebo strojní reprofilace betonu
 • ochranné nátěry, včetně hydroizolační stěrky

 
Stříkaný beton

 • suchou cestou

 
Vysokotlaké čištění

 • vodním paprkem až do 1000 barů
 • s přidáním abraziva   

 
Opravy mostů

 • úpravy povrchu podhledů a svislých ploch

 
Opěrné zdi

 • zabezpečení proti sesuvu a zpevnění stříkaným betonem

 
Rekonstrukce

 • ČOV
 • vodojemů
 • koupališť

Spodní stavby pod průmyslové haly.
Stavba administrativní budovy průmyslové haly.